<b>СТАРА ЗАГОРА – ИРАКЛИО</b><br><b>САМО ЗА 185 ЛВ /95 EUR/</b>

СТАРА ЗАГОРА – ИРАКЛИО
САМО ЗА 185 ЛВ /95 EUR/


тръгване от Стара Загора – 04.15 ч.
тръгване от Пловдив – 05.50 ч.
тръгване от София – 08.05 ч.
тръгване от Дупница – 09.15 ч.
тръгване от Благоевград – 09.50 ч.
пристигане в Солун – 13.30 ч.
пристигане в Лариса – 15.50 ч.
пристигане в Ламия – 18.05 ч.
пристигане в Атина – 21.00 ч.
пристигане в Пирея – 21.15 ч.
пристигане в Ираклио – 05.15 ч.

Цената на фериботната такса е включена в цената
<b>ПЛОВДИВ – ИРАКЛИО</b></br><b>САМО ЗА 175 ЛВ /90 EUR/</b>

ПЛОВДИВ – ИРАКЛИО
САМО ЗА 175 ЛВ /90 EUR/


тръгване от Ираклио – 21.30 ч.
тръгване от Пирея – 05.45 ч.
тръгване от Атина – 06.00 ч.
тръгване от Ламия – 08.55 ч.
тръгване от Лариса – 11.10 ч.
тръгване от Солун – 13.30 ч.
пристигане в Благоевград – 17.10 ч.
пристигане в Дупница – 17.45 ч.
пристигане в София – 18.55 ч.
пристигане в Пловдив – 21.10 ч.
пристигане в Стара Загора – 22.45 ч.

Цената на фериботната такса е включена в цената
<b>СОФИЯ – ИРАКЛИО</b></br><b>САМО ЗА 165 ЛВ /85 EUR/</b>

СОФИЯ – ИРАКЛИО
САМО ЗА 165 ЛВ /85 EUR/


тръгване от София – 08.05 ч.
тръгване от Дупница – 09.15 ч.
тръгване от Благоевград – 09.50 ч.
пристигане в Солун – 13.30 ч.
пристигане в Лариса – 15.50 ч.
пристигане в Ламия – 18.05 ч.
пристигане в Атина – 21.00 ч.
пристигане в Пирея – 21.15 ч.
пристигане в Ираклио – 05.15 ч.

Цената на фериботната такса е включена в цената

Общи условия

 

1. Пътник, закупил билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука” и щета до 1000.00лв. При желание за по-голяма застраховка и друго застрахователно събитие е необходимо сключване  от страна на пътника на отделен застрахователен договор.

2. За анулиране или отказ от пътуване  до 24 часа преди началото на пътуването се удържат 50% неустойки от общата цена на билета, при анулиране или отказ от пътуване по-малко от 24 часа преди началото на пътуването, неустойката е 100%.

3. Деца до 5 год. пътуват безплатно, в случай че не ползват място. Деца на възраст от 5 год. до 12 год., могат да се възползват от 50% отстъпка от цената на билета с право на място.

4. Фирмата-превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини, както и за загубата или откраднат багаж преди чекиране в автобус и след предаването на багажите при пристигане на пътниците.

5. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата-превозвач, се възстановява цялата стойност.

6. Пушенето по време на цялото пътуване в автобуса не е разрешено.

7. Фирмата-превозвач осигурява на притежателя на билета, превоз по посочения маршрут и личния му багаж състоящ се от два куфара и една ръчна чанта, с максимален общ обем 0,2м3. Допълнителен багаж се таксува.

8. Фирмата превозвач не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за застраховки по рискове ”Живот” и „Медицински застраховки”.

9. Телевизори, велосипеди, перални машини, печки и подобна техника се таксуват допълнително според вътрешните ценоразписи на фирмата превозвач.

10. Превоз на домашни любимци не се допуска.

11. Рекламации се приемат най-късно 15 дни от датата на настъпване на събитието. Рекламациите следва  да бъдат представени в писмен вид в офисите на превозвача.

12. При закупуване на билет превозвачът  сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл.42 до ч.48 от Закона за автомобилни превози (обнародван в Държавен вестник бр.82 от 17.06.1999г., допълнен с Държавен вестник бр.11 от 31.01.2002г.)

13. Ако пътникът се яви за отпътуване в нетрезво състояние, държи се неадекватно  или му липсват документите, необходими за пресичане на границата, превозвачът едностранно има право да прекрати договора за осъществяване на превоза.